Tillgänglighet på webbplatsen

Lerums kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur växtrumilerum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på något av sätten som beskrivits, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Klicka här för att komma till Myndigheten för digital förvaltnings formulär för att anmäla bristande tillgänglighet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Alla filmer är inte syntolkade.
  • Inbäddad media från Youtube.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Alla filmer är inte syntolkade.
  • Inbäddad media från Youtube

Problem vid användning utan hörsel

  • Alla filmer är inte syntolkade.
  • Inbäddad media från Youtube.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Alla filmer är inte syntolkade.
  • Inbäddad media från Youtube.

Oskäligt betungande anpassning

Lerums kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartor – är inte till för navigering.

Hur vi testat webbplatsen

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.