Teamen

Sök nu till årets Växtrumsteam. I år blir Växtrum något alldeles extra. Efter att ha skapat två nya Växtrumsplatser fem år i rad, kommer vi 2020 att satsa på att hjälpa pollinerande insekter i stor skala. Årets Växtrumstema heter earth-square-meter, en kampanj vi gör tillsammans med årets Växtrumsdesigner Niklas Vestin, som är jordexpert på  Rölunda gård.

För dig som söker som  deltagare innebär det att vi tillsammans skapar många, små, blomstrande ytor i anslutning till våra tio Växtrum och på andra platser under våren. Något som kommer försköna Lerums kommun ännu mer, men som framför allt hjälper pollinerande insekter, vilket är viktigt för den biologiska mångfalden och i förlängningen vår framtida livsmedelsförsörjning.

Vill du vara med i årets Växtrumsteam? Då e-postar du en intresseanmälan att du vill komma till vår uttagning på Aludden Providôre, lördagen den 1 februari. På uttagningen får du berätta kort om dig själv, träffa oss bakom Växtrum och de andra som vill vara med. Blir du en av Växtrumsdeltagarna har vi vår uppstart redan dagen efter, den 2 februari.

E-posta din ansökan idag

Din intresseanmälan med dina kontaktuppgifter e-postar du till vaxtrumilerum@lerum.se.