Snödroppslunden

Om platsen

Växtrumsdesigner Gerben Tjeerdsma och hans växtrumsteam har skapat en vacker lund, med blomning under hela säsongen, som startar året med snödroppar. Växtligheten i åbrinken av Säveån har bevarats för djurlivet och ger en lummig inramning till platsen. Växtrummet ligger alldeles vid brofästet av Wamme bro i Brobacken och Säveåns strömmade vatten.

Wamme bro, en stenbro över Säveån, byggd 1853. Alldeles intill brofästet låg en gång en villa. Platsen där huset låg har stått övergiven i många år. En upptrampad stig gick tvärs över gräset mellan bron och grusvägen som leder vidare uppströms ån. Den övergivna plasten blev en av 2017 års Växtrumsplatser.