Snödroppslunden

 ”Lerums invånare hade genom många års trampande redan fixat en gång över gräsmattan ner till bron. Vi har bara breddat och förbättrat den gamla gången.”

Om platsen

Växtrumsdesigner Gerben Tjeerdsma berättar om växtrumsplatsen Snödroppslunden. 
”Platsen vid Wamme bro är som gjord för en lundplantering. De gamla rhododendronbuskagen och åkantens naturliga vegetation skapar en rumskänsla som passar den sortens växter perfekt. Idén att anlägga en liten skog som man går igenom var självklar. En skog behöver träd och den här platsen ropade efter någon ovanlig art med vackra blommor. Det blev snödroppsträdet, Hale­sia carolina, som dök upp i mina tankar. Med sina vita snödropps­liknande blommor på våren sticker det verkligen ut i det gröna rum­met. Som underplantering valde jag växter med samma ståndort, som gillar samma förutsättningar – och sådana jag själv tycker mycket om. Växterna ska dessutom ha dekorativa blad. Och på våren ska naturligtvis tusen snödroppar blomma här. Här ska det blomma från tidig vår till sen höst. Respekten för åkantens vegetation och åns emanerande avgjorde formgivningen. Snödroppsträdets blommor har just den organiska formen och de båda rabatterna har formen av en 50 kvadratmeter stor droppe. För att ge växterna bra förutsättningar krävs bra dränering. Därför höjer jag alltid upp mina rabatter. Upplevelsen blir också större när man lutar rabat­ten mot åskådaren. Kantmaterialet jag valde är cortenstål. Stålet håller länge och den rostiga ytan gör att det smälter in i helheten.”

Wamme bro

Ordet Wamme betyder buk, efter det fornnodiska ordet wamb. Här finns en sänka/en buk som använts som vadställe sedan urminnes tider. I tingsprotokoll från 1600-talet nämns Wamme bro.

Den nuvarande stenvalvsbron byggdes kring år 1853 och renoverades 1993. På andra sidan bron står en stenskulptur av konstnären Lolo Funck Andersson. Skulpturen, som också är en sittbänk, invigdes i samband med Växtrum i Lerum 2015.