Snödroppslunden – Gerben Tjeerdsma

 Gäsyta med stora buskage i fonden

Wamme bro, en stenbro byggd 1853, välver sig över Säveåns strömmande vatten. Alldeles intill brofästet låg en gång en villa. Platsen där huset låg har stått övergiven i många år, och en upptrampad stig går tvärs över gräsytan mellan bron och grusvägen som leder vidare uppströms ån.

Den övergivna ytan är en av 2017 års Växtrumsplatser; Snödroppslunden. Gerben Tjeerdsma och hans Växtrumsteam har anlagt en vacker lund, med blomning under hela säsongen. Växtrummet ligger alldeles vid brofästet och åns strömmade vatten, lätt åtkomlig för alla dem som passerar på väg till pendeltåget. Växtligheten i åbrinken har bevarats för djurlivet och ger en lummig inramning till Växtrummet.

Snödroppsträd i blom, juni 2017

Snödroppsträd i blom

En av planteringsbäddarna i Snödroppslunden

Snödroppslunden juni 2017

Gerben Tjeerdsma på blivande Växtrumsplats Snödroppslunden