Frödingslunden

Om platsen

Växtrumsdesigner André Strömqvist har tillsammans med sitt växtrumsteam skapat en spännande mötesplats där du som besökare kan sitta ner och njuta av det gröna. Trädgården är en hommage till de nu försvunna handelsträdgårdarna som fanns i Lerum. I växtrummet finns ett växthus i skönt förfall, odlingsbänkar och en sviskonlund. Växtrummet ligger mellan Torpsskolan och ett bostadsområde i centrala Lerum. Från Frödingslunden leder Frödingsbron över den lummiga åbrinken rakt in i hjärtat av Lerum. Platsen var förut en gräsplätt, centrumnära men ändå lite bortglömd plats, med en flitigt använd gångväg längs med Säveån intill.

Frödingsområdet

En gång i tiden fanns flera handelsträdgårdar längs med Säveån. Där odlades blommor, frukt och grönsaker som såldes på torgen i Göteborg. Idag kan en trädgård i princip bestå av ett plåtskjul med konstbelysning. På handelsträdgårdarnas tid under 1950-talet krävde odlingen andra förutsättningar. Växthusen fick ofta den bästa placeringen i söderläge och med närhet till vatten för bevattningens skull.

Säveån har en fallhöjd av 40 meter från Sävelången i Floda till sjön Aspen. Det har gett förutsättningar för industrier, kvarnar och sågar längs ån. Nu har industrierna för länge sedan försvunnit och gett plats åt bostäder och grönytor. Frödingslunden är en grön, centrumnära, men ändå lite bortglömd plats längs ån. En gräsplätt med en lund i ryggen, mellan en skola och ett bostadsområde. En flitigt använd gångväg intill, men gräsytan många gånger lämnad ensam, oanvänd. Den bro som låg intill Frödingslunden spolades bort vid en översvämning 1939. Tack vare Chalmersprofessorn Hjalmar Granholms snillrika ingenjörskonst, och insamlingar av brobyggnadskommittén Frödingsbrons intressenter, kunde nuvarande bro invigas 1940. En gång i tiden fanns flera handelsträdgårdar längs med ån. Där odlades blommor, frukt och grönsaker som såldes på torgen i Göteborg. Med Växtrum skapas en ny trädgård längs ån, ett utflyktsmål och träffpunkt för både nära och långväga besökare. Och den bortglömda gräsplätten har fått ny liv som ett Växtrum.