Earth square meters

Fem år i rad har vi skapat två nya växtrumsplatser kring Säveån i centrala Lerum. Vackra besöksmål, inspirerande mötesplatser som också bidrar med ett viktigt tillskott av pollen till våra bin, fjärilar, humlor och andra pollinerande insekter. Vi vill hjälpa pollinerarna i stor skala och 2020 blir ett temaår för Växtrum. Vi kallar kampanjen earth square meter, en kampanj vi gör tillsammans med årets Växtrumsdesigner Niklas Vestin. Konkret handlar det om att göra om en hårdgjord yta eller icke-blommande yta till en plats som blommar och bidrar med pollen. Som namnet avslöjar rör det sig om en yta på ungefär en kvadratmeter. 

Växtrumsdeltagarna har skapat ett antal earth square meters i anslutning till några av våra Växtrum. Med olika tankar, former och färger har de vuxit fram och förgyller tillvaron för pollinerare och andra besökare. Här kan du också se växtlistor med de växter som valts till respektive earth square meter.

Läs mer om temaåret Earth square meter

Aspens sol

I den här earth square metern finns i första hand inhemska växter som ibland kan upplevas som ogräs. Med snickeriarbete och plantering har ytan vuxit fram. Materialet i ramen är från lastpallar.

Växtlista

Småborre, Agrimonia eupatoria
Gullmåra, Galium verum
Slåttergubbe, Arnica montana
Temynta, Monarda ’Bee-happy’
Akleja, Aquilegia flavescens
Våtarv, Stellaria media
Renfana, Tanacetum vulgare
Myskmadra, Galium odoratum
Löktrav, Alliaria petiolata
Daggkåpa, Alchemilla mollis
Gåsört, Argentina anserina

Frödingslunden

Frödingslunden har fått tillskott av tre earth square meters med ramar snickrade av sälg. En ruta med företrädesvis gröna växter, en som går i blålila färg och en i orange-röd. Den gröna innehåller en mångfald som är som ett vitamin för både människor och insekter. De blålila och orange-röda ytorna har  pollinerarvänliga trädgårdsväxter.

Växtlista

Grön rundel
Stor blåklocka, Campanula persicifolia
Nässla, Urtica dioica
Fingerborgsblomma, Digitalis purpurea
Dill, Anethum graveolens
Persilja, Petroselinum crispum
Gräslök, Allium schoenoprasum

Gul-orange rundel
Kokardblomster, Gaillardia aristata ’Kobold’
Rudbeckia, Rudbeckia fulgida ’Goldsturm’
Höstöga, Coreopsis verticillata ’Crazy Cayenne’
Röd rölleka, Achillea millefolium
Jättevallmo, Papaver orientale ’Allegro’
Krasse

Blålila rundel
Syrenbuddleja, Buddleja davidii ’Nanho Blue’
Kantnepeta, Nepeta faassenii ’Superba Buhl’
Malva, Malva
Isop, Hyssopus officinalis
Spansk martorn, Eryngium bourgatii

Snödroppslunden

Den rostiga plåten runt den här earth square metern pratar med designen inne i Snödroppslunden. Det är ett lite skuggigt läge med växter, några lite ovanliga, som trivs i lunden.

Växtlista

Astillbe, Astillbe arendsii ’Snowdrift’
Alunrot, Heuchera ’Melting Fire’
Flikanemon, Anemone  multifida var magellanica
Regnbågsbräken, Athrtium niponicum ’Pictum’
Akleja, Aquilegia caerulea ’Swan White’
Virginiasippa, Anemone virginiana
Skugglilja, Tricyrtis macrantha
Vit stormhatt, Aconitmnapellus ssp. vulgare ’Albidum
Vit tolvgudablomma, Dodecatheon meadia
Lunddocka, Glaucidium palmatum
Engelsk klockhyacint, Hyacinthoides non-scripta
Fotblad, Podophyllum hexandrum

Nyebrotäppan

Placeringen av den här earth square metern är vald med tanken att platsen hoppat ut från växtligheten inne i Nyebrotäppan. Den är också vald för  att få besökare att stanna upp och gå in i trädgården genom portalen på kortsidan för att uppleva känslan av ett kyrkorum. Liksom i Nyebrotäppan finns här Mariaväxter som har jungfru Maria-namn eller är symboler för jungfru Maria.

Växtlista

Stamros ’ Nevada’, Rosa Nevada
Gulmåra, Marie Sänghalm, Galium verum
Backnejlika, Dianthus deltoides
Backtimjan, Thymus serpyllum ’Splendens’
Gullviva, Marie nycklar, Primula veris
Blåklocka, Marie fingerborg, Campanula persicifolia
Rysk martorn, Eryngium planum ’Blue hobbit’
Franskt kungsljus, Marie kyrkoljus, Verbascun chaixii ’Album’
Akleja, Aquilegia caerulea ’Swan White’
Förgätmigej, Jungfruns ögon, Myosotis scorpioides
Rödskaftad daggkåpa, Marias kjol, Alchemilla erythropoda

Tingshusparken

Earth square metrarna vid Tinghusparken förhåller sig tidstypiskt till Tingshusbyggnaden från 1892 och den stil som gällde då. Ledord har varit hållbarhet och fleråriga växter, som uppskattas av fjärilar, humlor, bin och andra viktiga insekter som gynnar den biologiska mångfalden. Här skapades också ett insektshotell som till stor del är byggt av återvunnet virke från gamla lastpallar.

Växtlista

Krokus botaniska, Firefly
Balkansippa, Anemone blanda
Gullviva, Primula veris
Nepeta, Nepeta faassenii Superba Buhl
Prästkrage,Leucanthemum vulgare Majdrottning
Buskros Sibelius
Röllika, Achillea millefolium Cerice Queen
Höstvädd, Scabiosa caucasica Perfect blue
Knutflox, Plox carolina Mrs Lingard
Kransveronika, Veronicastrum virginicum Pink Glow
Bolltistel, Echinops bannaticus Veitch’s Blue
Oktoberstormhatt, Aconitum carmichaelii Arendesii
Kärleksört, Hylotelephium (sedum) Matrona