Aspens sol

Om platsen

Trädgården lyser av varma, starka färger från blommorna. Växtrummet är ett spännande blickfång till glädje för både människor och pollinerande insekter. Här vilar änderna efter sina dykturer i Säveån, här välver sig höga trädkronor över gräsytan och vattenspegeln ger platsen en levande, rörlig dimension. 
Sjön Aspens gräsbevuxna strand är platsen där Gunnel Carlson och hennes växtrumsteam 2017 skapade växtrumsplatsen Aspens sol.

Plasten var tidigare bara gräs och en transportsträcka för promenerande Lerumsbor och besökare som skulle ner till Aspens badplats. Nu växer här vackra blommor som badgästerna kan se på vägen ner till sitt dopp i Aspen.