Aspens sol – Gunnel Carlson

Gräsyta med höga träd och sjön Aspen i fonden

Våren 2017, innan Aspen Sol anlades

Gunnel Carlson står till höger i bild på den öppna gräsyta där Växtrumsplats Aspen Sol ska anläggas

Gunnel Carlson på blivande Växtrumsplats Aspen Sol

Sjön Aspens gräsbevuxna strand är platsen där Gunnel Carlson och hennes team skapat en ny Växtrumsplats 2017, Aspen Sol. Här promenerar Lerumsbor och besökare förbi mot badplatsen, här vilar änderna efter sina dykturer i Säveån, här välver sig höga trädkronor över gräsytan, och vattenspegeln ger platsen en levande, rörlig dimension.

Gunnels sol lyser av varma, starka färger, och de tusentals besökarna till badplatsen har fått ytterligare en upplevelse att njuta av. Ett spännande blickfång till glädje för både människor och pollinerande insekter.

Aspen Sol, vartannan stråle lyser av blomning, varannan består av träflis som man kan gå på Lysande blom i gul, orange, rött och vitt