Aluddengläntan – Hannu Sarenström

 

Den färdiga trädgården i Aludden

Det var en gång ett sommarnöje

På Aludden har Hannu Sarenström anlagt en stilren trädgård med mjuka former och blomning hela säsongen.

1902 flyttade Edward och Hedvig Ohlsson in i sommarhuset på Aludden. De lämnade Göteborg för många, långa, underbara somrar vid Aspens strand i Lerum med sina fem barn.

Det var ett stort hushåll, och på ägorna fanns både badhus, fruktträdgård och grönsaksodlingar, stall, växthus och isbod. I vagnslidret stod stoltheten: en öppen, tvåhjulig dog-cart tillverkad av vagnmakare Gulbrandsen.

Sommarhuset på udden var omgivet av betesmarker, både där tennisklubben ligger idag och på andra sidan vägen. I annexet bodde från början hushållets trädgårdsmästare. Så småningom byggdes en ny trädgårdsmästarbostad (det gula huset som idag är privat område). Den lilla ”bunkern” i Växtrummets utkant var en gång gårdens brunn, pumphus och jordkällare.

De fem barnen Ohlsson skänkte Aludden till Lerums kommun 1947. I gåvobrevet står att barnen hoppas att området ska ”medföra välsignelse och gagn för kommunen och dess invånare”.

Vi hoppas att Hannu Sarenströms nya trädgård, på samma plats där familjen Ohlsson i många år lät odla sina grönsaker, ska medföra välsignelse och gagn för alla Växtrumsbesökare. Låt dig väl smaka av smultronen!

 

* En dogcart har två stora hjul med plats för två eller fyra passagerare. Namnet kommer av att under kuskbocken finns ett ventilerat utrymme för till exempel jakthundar eller bagage.

Historisk bild av Aludden

Byggnaderna på Aludden

Den panelarkitektur som under senare 1800-talet och in på 1900-talet växte fram i Sverige utmärks av fasadens indelning i olika fält och listverk. Husen kunde ha profilerade taklister och utsmyckande fönsterfoder. Fönstren var ofta högresta med korspost. Ingångarna hade portalomfattningar och snidade dörrar. Den hyvlade träpanelen fick allt rikare utformning. Panelen spikades liggande eller stående på olika byggnadsdelar, panelen på nedervåningen var ofta liggande medan den stående panelen på övervåningen kunde avslutas med dekorativa spetsar. Ibland kunde panelen inom en begränsad yta spikas diagonalt. Genom att leka med proportioner och spelet mellan horisontella och vertikala linjer kunde man göra husen väldigt utrycksfulla. Husen målades med oljefärger i ljusa pastellkulörer.