Lerums vision

Lerums kommuns vision är att vara Sveriges ledande miljökommun år 2025. Det pågår mängder av aktiviteter och projekt i hela kommunen, inte minst utveckling av nya sätt att bedriva kommunens kärnverksamhet så att visionen genomsyrar allt arbete och ger synliga resultat för invånarna. En av de stora utmaningarna är att engagera kommuninvånare och företagare att bidra till att visionen blir verkliget.

 

Evenemanget Växtrum är ett sätt att visualisera, inspirera och bjuda in invånare, besökare och näringsidkare i arbetet med att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi vill stimulera till förändring genom upplevelser, kunskap och inspiration, ett upplägg som influerats av Alingsås kommuns framgångsrika arbete med Lights i Alingsås.

 

Växtrumsplatserna ligger i närheten av ett promenadstråk som sträcker sig längs med Säveån, som flyter genom Lerums centrum och ut i sjön Aspen. Utefter Säveån går en lummig, vacker promenadväg. Platser längs vägen förvandlas under växtsäsongen till unika, inspirerande ”växande rum”.

Nedan kan du se en film om Växtrum och castingen inför säsongen 2015.