Om växtrum

Cirka två mil utanför Göteborg hittar du Lerum och Växtrum. Växtrum startade 2015 och har sedan starten skapat tio unika trädgårdar runt om i centrala Lerum. Växtrum utvecklar platser och gör dem till inspirerande och engagerande växande rum. Ett arbete som leds av några av Sveriges absolut främsta designers tillsammans med kommuninvånare, och externa partners. 

I Växtrum har kommunen en unik plattform där många av kommunens mål kring social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet synliggörs och blir verkstad. Växtrum är ett sätt att visualisera och synliggöra kommunens vision genom engagemang, kunskap, medskapande och inspiration.

De tio trädgårdarna ligger längs eller i närheten av Säveån, i en slinga på cirka 3,6 kilometer. I centrala Lerum finns fik och restauranger. Du har också nära till sjö och bad.

Social hållbarhet 

Unikt upplägg där invånare genom volontärarbete formar sin närmiljö. Det skapar nya kontakter, bryter ensamhet och isolering samt ger varje invånare chans att forma sin närmiljö. De färdiga platserna blir dessutom populära mötesplatser och besöksmål för invånarna och tillresta från hela landet.

Ekologisk hållbarhet

Varje plats skapas med högt ställda ekologiska krav och anpassning till miljöns förutsättningar. Genom att vi förmedlar kunskap kring ekologi, återbruk och natur i praktiskt arbete och via många kostnadsfria föreläsningar och guideturer för allmänheten varje år. Växtrum genererar också grön turism, som inte bygger på konsumtion.

Ekonomisk hållbarhet

Genom unika samarbete med det lokala näringslivet och byggföretag verksamma i Lerum, som aktivt bidrar med pengar, material och resurser till Växtrum. Genom volontärarbete som en resurs. Växtrum är också ett bestående evenemang, som inte uppstår och städas bort årligen. Varje växtrumsplats vi skapar tillsammans lever kvar över tid som en god tillgång för framtiden. Växtrum bidrar slutligen till en attraktiv bild av Lerum, med stor medial genomslagskraft