Mångfalden

Om platsen

Växtrummet Mångfalden är en spännande plats där mångfald i många dimensioner fått genomsyra utformning och innehåll på platsen. En lång bänk i trädgården fungerar både som sittmöbel, men också som ett gigantiskt insektshotell för den biologiska mångfalden, med plats för många arter.
En spännande skulptur av återvunnen metall i form av en tusenfoting är en annan iögonfallande detalj på platsen.

Mellan Häradsbron och Vattenpalatset i centrala Lerum och för första gången på privatmark, ligger Växtrummet. Valet av själva platsen är för Växtrum unikt. Det är i ett samarbete med en av bostadsrättsföreningarna i Lerum som vi skapat denna unika plats för Växtrum. Platsen har därmed gjorts tillgänglig för alla, samtidigt som den tidigare gräsplätten nu spirar på ett inspirerande sätt.

Bostadsrättsföreningen bildades år 1957. Platsen har historiskt sett alltid varit en gräsplätt men några få buskar eller träd. Intill platsen låg tidigare det gamla televerket, här byggdes för några år sedan ett flerbostadshus. En del av televerket finns faktiskt kvar inne i byggnaden.