Gratis guidning i Lerums unika trädgårdar

Gå promenaden mellan platserna själv eller följ med på en av våra gratis guideturer. I sommar har vi kostnadsfria guideturer, föredrag och aktiviteter för dig som vill göra något trevligt tillsammans med andra. Tänk på att hålla avstånd. Vill du gå hela promenaden och se alla platserna själv är promenaden 3,6 km lång. Välkomna att se några av Växtrums earth square meters och välkommen till Anders, Cecilias, Simons, Karins, Gunnels, Peters, Monas, Gerbens, Andrés och Hannus Växtrum i Lerum.

De två aktiviteterna som var planerade nu i september, föreläsningen med Eva Robild och perennfesten, har vi ställt in på grund av rådande situation kring covid-19. Vi hoppas kunna genomföra aktiviteterna nästa år under trygga former.

Gör ljuskrysset med chans att vinna bok

Gör Växtrums och Lerum Energis quiz under en promenad genom växtrummen. Klicka på länken till PDF:en och skriv ut quizet. Lämnar du in din svarslapp till Lerums kommuns kundcenter KomIn före den 30 oktober, är du med och tävlar om ett exemplar av den fina boken Jord. De två som vinner en bok meddelas personligen och vinnarna hittar du här och på Lerum Energis webbplats efter 30 oktober.

2019 gick Lerum Energi in som  partner till Växtrum. Då fick två av Växtrummen Tingshusparken och Solens öga belysning. I år fortsätter vi med belysning på ytterligare två platser, Brobackenslänten och Snödroppslunden vid Wamme bro. Tillsammans arbetar vi för ett levande, inspirerande och tryggt Lerum.

Klicka för att öppna quizet så att du kan skriva ut det och ta med på promenaden. Ljuskrysset 

Tider för Växtrums guidade turer, föredrag och aktiviteter

 • Söndag 7 juni klockan 11. Premiärpromenaden genom våra Växtrum. Samling vid kommunhuset. Vi går från centrum och utefter Säveån mot Aludden (cirka 1,8 km) under guidning.
 • Torsdag 25 juni klockan 18. Växtrumsguidning med fokus på växtrummen runt Aludden. Samling vid Aludden Prôvidore.
 • INSTÄLLT på grund av sjukdom. Torsdag 9 juli klockan 18. 
 • Torsdag 16 juli klockan 18. Temakväll med trädgårdsmästare Karin Hvit ”Lär dig mer om perenner” (OBS anmälan)* – samling vid Tingshuset i centrala Lerum.
 • Torsdag 23 juli klockan 18. Växtrumsguidning med fokus på växtrummen runt Aludden. Samling vid Aludden Prôvidore.
 • Tisdag 28 juli klockan 18. Temakväll med Karin Hvit ”Skapa olika trädgårdsstilar i trädgården” (OBS anmälan)* – samling vid Aludden Prôvidore.
 • Torsdag 6 augusti klockan 18. Växtrumsguidning med fokus på växtrummen i centrum. Samling vid kommunhuset.
 • Torsdag 13 augusti klockan 18. Temakväll med Karin Hvit ”Färg, form och fina växtkombinationer” (OBS anmälan)* – samling vid Tingshuset i centrala Lerum.
 • Söndag 16 augusti klockan 18. Växtrumsguidning med fokus runt Aludden. Samling vid Aludden Prôvidore.
 • INSTÄLLT med anledning av rådande situation kring pandemin. Torsdag 10 september klockan 18. Föreläsning på Dergårdsteatern – Odla i pallkrage, inspirationsföreläsning av Eva Robild (OBS anmälan)*.
 • INSTÄLLT med anledning av rådande situation kring pandemin. Söndag 13 september klockan 11-15 Perennfest på Aludden – planthandel, föreläsningar, föredrag med mera mestadels utomhus på Aludden.

Samlingsplatser

Aludden:
Växtrums trädgårdsmästare Karin Hvit möter upp vid restaurang Aludden, Aspenäsvägen 12

Kommunhuset, Bagges torg, Lerums centrum:
Växtrums trädgårdsmästare Karin Hvit möter upp vid kommunhuset på Bagges torg.

* Arrangemanget är kostnadsfritt men antalet platserna är begränsat så anmälan behöver göras, se länkar nedan. Vi reserverar oss för ändrade direktiv med tanke på läget vad gäller pandemin.

Anmälan till temakvällar

16 juli  http://simplesignup.se/event/167887-temakvaell-laer-dig-mer-om-perenner

28 juli  http://simplesignup.se/event/168161-temakvaell-skapa-olika-traedgaardsstilar-i-traedgaarden

13 augusti  http://simplesignup.se/event/168162-temakvaell-faerg-form-och-fina-vaextkombinatione