Växtrum 2015

Efter månader av förberedelser, där Växtrumsteamen under ledning av trädgårdsexperterna Simon Irvine och Hannu Sarenström, förvandlat två lite bordglömda hörn till inspirerande oaser, invigdes Växtrum den 30 maj 2015. Evenemangsperioden 30 maj-7 juni fylldes med aktiviteter i och omkring Växtrumsplatserna. Green Room i Nyebroparken huserade aktiviteter som jordskola med Rölunda gård, plant-swap med Stora Lundby trädgårdsförening, allsångsquiz med Pernilla Warberg och Lennart Palm, provkörning av miljöfordon med kommunens energirådgivare, familjedag med ett stort utbud för stora och små. Guidningar av Växtrumsplatserna Aluddengläntan och Brobackenslänten varvades med natur- och kulturguidningar längs Säveån. Växtrum tog också Paddan till Lerum. Under några evenemangsdagar gick dagliga turer med Paddan-båt i Säveån genom centrala Lerum, från Aspenäsbron vid Säveåns mynning i Aspen – till Wamme bro i centrum. En unik möjlighet att uppleva Lerum från vattnet.

En mysig promenadslinga i Säveåns dalgång binder samman 2015 års Växtrumsplatser. En lummig, vacker och spännande gångväg som slingrar fram utefter Säveåns strömmande vatten. Slingan har rustats upp för att vara lätt att promenera även med till exempel barnvagn eller rullator. Utefter slingan finns fina platser för medhavd fika och man passerar Lerums centrum med både caféer, matställen och handel. Hela Säveåpromenaden är cirka 3,6 kilometer. Mellan Växtrumsplatserna, i varsin ände av slingan, är det ungefär 1,8 kilometer.

Växtrumsplatserna fortsätter att utvecklas och vara intressanta besöksmål även efter evenemangsperiodens slut. Besök gärna Växtrum i Lerum på egen hand med hjälp av Appen Växtrum i Lerum. Den kan laddas ner gratis där du brukar hämta dina appar.