Snödroppslunden

Designed by Gerben Tjeerdsma, this beautiful garden bursts into life early in the year with a wonderful display of snowdrops and continues with a succession of flowers throughout the season. The vegetation and shady trees along the riverbank have been left undisturbed for wildlife, giving this Växtrum garden a lush, leafy feel. It is located at the end of Wamme bridge, which crosses the burbling River Säveån.

This stone bridge was built in 1853. The large house that once stood next to it is long gone and the site was left abandoned and overgrown for many years. A trodden path went straight across the grass between the bridge and the gravel track which leads upstream. In 2017, the site was given a new lease of life and transformed into a Växtrum garden by Gerben Tjeerdsma and his team.

Snödroppslunden

 ”Lerums invånare hade genom många års trampande redan fixat en gång över gräsmattan ner till bron. Vi har bara breddat och förbättrat den gamla gången.”

Om platsen

Växtrumsdesigner Gerben Tjeerdsma berättar om växtrumsplatsen Snödroppslunden. 
”Platsen vid Wamme bro är som gjord för en lundplantering. De gamla rhododendronbuskagen och åkantens naturliga vegetation skapar en rumskänsla som passar den sortens växter perfekt. Idén att anlägga en liten skog som man går igenom var självklar. En skog behöver träd och den här platsen ropade efter någon ovanlig art med vackra blommor. Det blev snödroppsträdet, Hale­sia carolina, som dök upp i mina tankar. Med sina vita snödropps­liknande blommor på våren sticker det verkligen ut i det gröna rum­met. Som underplantering valde jag växter med samma ståndort, som gillar samma förutsättningar – och sådana jag själv tycker mycket om. Växterna ska dessutom ha dekorativa blad. Och på våren ska naturligtvis tusen snödroppar blomma här. Här ska det blomma från tidig vår till sen höst. Respekten för åkantens vegetation och åns emanerande avgjorde formgivningen. Snödroppsträdets blommor har just den organiska formen och de båda rabatterna har formen av en 50 kvadratmeter stor droppe. För att ge växterna bra förutsättningar krävs bra dränering. Därför höjer jag alltid upp mina rabatter. Upplevelsen blir också större när man lutar rabat­ten mot åskådaren. Kantmaterialet jag valde är cortenstål. Stålet håller länge och den rostiga ytan gör att det smälter in i helheten.”

Wamme bro

Ordet Wamme betyder buk, efter det fornnodiska ordet wamb. Här finns en sänka/en buk som använts som vadställe sedan urminnes tider. I tingsprotokoll från 1600-talet nämns Wamme bro.

Den nuvarande stenvalvsbron byggdes kring år 1853 och renoverades 1993. På andra sidan bron står en stenskulptur av konstnären Lolo Funck Andersson. Skulpturen, som också är en sittbänk, invigdes i samband med Växtrum i Lerum 2015.