Det här är Växtrum Earth Square Meter

Bakgrund

Med Växtrum Earth Square Meter vill vi inspirera alla att skapa markytor som blommar och bidrar med pollen. För biologisk mångfald, pollinerare och framtida livsmedelsförsörjning. Varje liten insats är viktig. Det räcker att låta bli att klippa ett hörn av gräsmattan, ta bort en betongplatta på garageuppfarten eller kanske så en näve blomfrön i en kruka på balkongen.

Så här gjorde vi i Lerum

2019 lät vi alla grundskolor som ville vara med, arbeta med Växtrum Earth Square Meter temat. Vi tog fram ett eget utbildningsmaterial tillsammans med Universeum och delade också ut ängsblomsfröer till alla klasser som ville vara med och göra en squaremeter på skolgården.

Över 1600 elever i Lerums kommun arbetade med temat 2019. Är ni intresserade av att arbeta med vårt upplägg, hör av er till Växtrum för en diskussion.

Växtrum Earth Square Meter i Malmö 2022

I år tar vi Växtrum Earth Square Meter-teamet vidare tillsammans med Malmö stad och Malmö Garden show. Vi bjuder in 6-9-klassare att tänka till kring hållbarhet på en squaremeter. Några vinnare kommer få förverkliga sina idéer i slottsträdgården under Malmö Garden Show i början av juni.

En klass vinner också en klassresa till Göteborg, med ett besök på Universeum.

Växtrum Earth Square Meter i Stockholm 2022

Under mässan Nordiska Trädgårdar våren 2022, kommer vi tillsammans med Niklas Vestin och Rölunda Gård, skapa ett par inspirerande Squaremeters i mässhallarna.

Mer information

Växtrums egna kampanjlåt och video

Bifonden, en insamling till förmån för pollinatörer

Lerums kommun

Malmö Garden Show

Malmö stad, pedagogisk inspiration

Sveriges biodlares riksförbund

Jordbruksverket om biodling