Aluddengläntan

Om platsen

Växtrumsdesigner Hannu Sarenström berättar om växtrumsplatsen Aluddengläntan. 
”På min Växtrumsplats Aluddengläntan ha vi tagit avstamp i 1800-talets atmosfär och fört in dåtidens trädgårdsideal till dagens lust för odling och rekreation. En ljuv balansgång mellan natur och kultur, där perenner i olika grupperingar ersätter naturens ängar. Tuktade häckar och friväxande buskage ramar in platsen och ger kontrast till den mjuka lummigheten.”

En ödes nyck, en sommar för många år sedan, kastades Hannu in i trädgårdens underbara värld. En tänkt tvåveckors-semester i en stuga på Kinnekulle förändrade allt. Lusten till trädgården tog över, han åkte aldrig tillbaka till krogjobbet i Göteborg, och har blivit kvar på Kinnekulle sedan dess. Hannu har ett späckat schema där bokutgivningar och föreläsningar trängs med utställningar, teveprogram och reseguidningar. Att trädgården fängslar förklarar han så här, ”det är en av de få kreativa miljöer vi har som alla kan göra. I trädgården kan alla göra på sitt eget vis. En fristad där man får göra som man vill och skapa på sitt eget sätt. Och så är det spännande att se hur ens omgivning påverkas av det man odlar.”

Aludden

1902 flyttade Edward och Hedvig Ohlsson in i sommarhuset på Aludden. De lämnade Göteborg för många, långa, underbara somrar vid Aspens strand i Lerum, med sina fem barn. Det var ett stort hushåll, och på ägorna fanns både badhus, fruktträdgård och grönsaksodlingar, stall, växthus och isbod. I vagnslidret stod stoltheten: en öppen, tvåhjulig dog-cart tillverkad av vagnmakare Gulbrandsen. Sommarhuset på udden var omgivet av betesmarker, både där tennisklubben ligger idag och på andra sidan vägen. I annexet bodde från början hushållets tjänstefolk och trädgårdsmästare. Så småningom byggdes en ny trädgårdsmästarbostad (det gula huset som idag är privat område). Den lilla ”bunkern” i Växtrummets utkant var en gång gårdens brunn, pumphus och jordkällare. De fem barnen Ohlsson skänkte Aludden till Lerums kommun 1947. I gåvobrevet står att barnen hoppas att området ska ”medföra välsignelse och gagn för kommunen och dess invånare”.

Vi hoppas att Hannu Sarenströms trädgård, på samma plats där familjen Ohlsson i många år lät odla sina grönsaker, ska medföra välsignelse och gagn för alla Växtrumsbesökare.