Teamen

Även detta år har vi glädjen att ha ideellt arbetande kommuninvånare med i våra två växtrumsteam och växtrums vänner. Deltagare i alla åldrar från kommunens olika delar som samlas för att skapa vackra platser i sin och allas vår närmiljö, tillsammans på kvällar och helger. Av årets 22 deltagare i växtrumsteamen är 15 erfarna deltagare som varit med något eller några av våra tidigare år. Sju är nya i gänget och för några har Växtrum varit ett perfekt sätt att som nyinflyttad i kommunen skapa nya kontaktytor och få vara med och påverka sin närmiljö. 

Tillsammans lägger teamen långt över 1000 timmar av sin fritid för att vi alla ska få fina Växtrumsplatser att mötas i.