Guidad tur längs Säveån

Gå din egen guidade tur längs Säveån och Växtrumsplatserna

Du kan börja din tur var som helst längs Säveåpromenaden. Leta upp den bro som är närmast dig, och börja där. Texterna ligger i ordningen Växtrumsplats Aluddengläntan – Aludden- Sjön Aspen – Aspenäsbron – Växtrumsplats Aspen Sol – Växtrumsplats Nyebrogläntan – Nyebron – Åtorpsbron – Frödingsbron – Växtrumsplats Frödingslunden – Häradsbron – Växtrumsplats Brobackenslänten – Växtrumsplats Snödroppslunden – Wamme bro.

Aluddengläntan

Aluddengläntan mot bikupan och sjön Aspen

Aluddengläntan mot bikupan, iskällaren och sjön Aspen

Bakom annexet till restaurang Aludden Providore (den vita byggnaden vid sjön, Aspenäsvägen 12) hittar du Växtrumsplats Aluddengläntan. Platsen är skapad av den kände trädgårdsdesignern Hannu Sarenström tillsammans med 15 trädgårdsälskare boende i Lerums kommun.

Här växte till alldeles nyligen sly och ogräs i en enda röra. Platsen röjdes i december 2014 och våren 2015 avlöste skissande, grävande och planterande vartannat – och resulterat i den trädgård du nu ser. På skylten vid annexets gavel finns mer information, och på sidan om trädgårds-designers kan du läsa mer om Hannu Sarenström.

Aludden

1902 flyttade Edward och Hedvig Ohlsson in i sommarhuset på Aludden. De lämnade Göteborg för många, långa, underbara somrar vid Aspens strand i Lerum med sina fem barn.

Det var ett stort hushåll, och på ägorna fanns både badhus, fruktträdgård och grönsaksodlingar, stall, växthus och isbod. I vagnslidret stod stoltheten: en öppen, tvåhjulig dog-cart tillverkad av vagnmakare Gulbrandsen.

Sommarhuset på udden var omgivet av betesmarker, både där tennisklubben ligger idag och på andra sidan vägen. I annexet fanns rum för tjänstefolket, bland andra hushållets trädgårdsmästare. Så småningom byggdes en ny trädgårdsmästarbostad (det gula huset som idag är privat område). Den lilla ”bunkern” i Växtrummets utkant var en gång gårdens brunn, pumphus och jordkällare.

De fem barnen Ohlsson donerade Aludden till Lerums kommun 1947. I donationsbrevet står att barnen hoppas att området ska ”medföra välsignelse och gagn för kommunen och dess invånare”.

Vi hoppas att Hannu Sarenströms nya trädgård, på samma plats där familjen Ohlsson i många år lät odla sina grönsaker, ska medföra välsignelse och gagn för alla Växtrumsbesökare.

* En dogcart har två stora hjul med plats för två eller fyra passagerare. Namnet kommer av att under kuskbocken finns ett ventilerat utrymme för till exempel jakthundar eller bagage.

Byggnaderna på Aludden

Historisk bild av AluddenPanelarkitekturen växte fram under senare 1800-talet och in på 1900-talet och utmärks av fasadens indelning i olika fält och listverk. Husen hade profilerade taklister och utsmyckande fönsterfoder. Fönstren var ofta högresta med korspost. Ingångarna hade portalomfattningar och snidade dörrar. Den hyvlade träpanelen fick allt rikare utformning. Panelen spikades liggande eller stående på olika byggnadsdelar, panelen på nedervåningen var ofta liggande medan den stående panelen på övervåningen kunde avslutas med dekorativa spetsar. Ibland kunde panelen inom en begränsad yta spikas diagonalt.

Genom att leka med proportioner och spelet mellan horisontella och vertikala linjer kunde man göra husen väldigt utrycksfulla. Husen målades med oljefärger i ljusa kulörer.

Huvudbyggnaden har genom åren använts som skola och föreningslokal och är idag restaurang.

Vid Aludden rinner både Alebäcken och Säveån ut i sjön Aspen. Vid Alebäckens utlopp, ungefär där Lerums tennisklubb håller till idag, låg Hjalmar Eliassons rökpipsfabrik, anlagd 1933. En stor del av piporna exporterades till Danmark. Pipfabriken, som var den enda i Sverige, lades ner 1979.

Säveåpromenaden tar dig till Växtrumsplatserna

Säveåpromenaden börjar vid Aspenäsbron, vid Säveåns mynning i sjön Aspen. Den tar dig runt Säveån i centrala Lerum, och till vår andra Växtrumsplats Brobackenslänten. Den som vill kan antingen gå tillbaka på andra sidan ån, eller fortsätta längs ån efter Wamme bro, förbi Lerums kyrka, Stenkullens naturreservat och Hillefors till Floda. Observera att den fortsatta stigen längs ån inte är tillgänglighetsanpassad. I Floda finns sedan vägar och stigar till både Nääs slott och Tollereds fabrikssamhälle. Pendeltågsstationer finns vid Aspen, Lerum centrum, Stenkullen och Floda.

Aspen och Säveån

Utmed sjön Aspens södra sida byggde många grosshandlare och förmögna Göteborgare stora sommarvillor efter att den första stambanan byggts i mitten av 1800-talet och gjort det lättare att resa.

Sjön Aspen och Säveån har en gång i tiden varit en havsvik. Det finns rester från den tiden i form av både snäckskalsbankar och boplatser.

Säveån börjar i sjön Säven, norr om Borås och slingrar sig 130 km genom Vårgårda, Alingsås, Lerum, Partille och Göteborgs kommuner innan den rinner ut i Göta Älv vid Gullbergsvass nära Tingstadstunneln.

Namnet Säveån kommer av det fornsvenska Sæva som betyder lugn eller stilla. Den sävliga ån helt enkelt. Trots namnet har Säveån i århundraden drivit kvarnar, sågar, kraftverk och annan industri.

Säveån har sedan urminnes tider använts som färdväg, till timmerflottning och fiske. Här finns ett 30-tal fiskarter. Mest känd är kanske den unika Säveålaxen som kan väga över 20 kilo, samt Säveåöringen som inbitna flugfiskare söker i forsarna uppströms mellan Floda och Hedefors. Men här finns också färna, löja, gädda, gös, mört, abborre, sik och ål.

Säveån är också känd för sitt rika fågelliv. Ån är till exempel en viktig övervintringsplats för olika änder, gäss och svanar som vintertid utfordras av Lerums Naturskyddsförening vid Aludden. Ibland kan man se ovanliga arter som rörhöna, smådopping, salskrak och smålom, men också rödlistade arter som kungsfiskare, strömstare och forsärla. Kungsfiskaren är för övrigt projektsymbol för ”Säveåprojektet” som jobbar med att skapa fria vandringsvägar för fisk i Säveån.

Säveån har en fallhöjd av 40 meter från Sävelången i Floda till sjön Aspen. Det har gett förutsättningar för ett flertal industrier. Bland annat anlades Sveriges första spinneri och väveri, Gamlebo Kullen, vid Säveån år 1795. Det finns också dokumentation om kvarnar och sågar ända tillbaka till 1400-talet.

Aspenäsbron

Här fanns en stenkarsbro redan i mitten av 1700-talet. Jakob von Holten, ägare till Aspenäs herrgård i början av 1800-talet, tog broavgift av dem som passerade. Den ökade bilismen slet svårt på bron och 1947 byggdes den nuvarande bron i betong över Säveåns mynning i sjön Aspen.

Växtrumsplats Aspen Sol

Direkt efter Aspenäsbron i riktning mot badplatsen ligger Aspen Sol. Växtrumsplatsen anlades 2017 av Gunnel Carlson och hennes team. Den har formen av en sol, sex meter i diameter och är planterad med blommande växter i varma färger. En nylagd gångväg leder in till platsen från Strandvägen. På störarna växer guldhumle. Slå dig gärna ner på bänkarna och njut av de glödande planteringarna och glittret över sjön Aspen. På sidan om trädgårds-designers kan du läsa mer om Gunnel Carlson

För att komma till Nyebrogläntan går du tillbaka över bron och uppströms längs Säveån.

Växtrumsplats Nyebrogläntan

Mellan gångvägen och den lummiga växtligheten vid ån i Nyebroparken ligger Karin Berglunds Mariaträdgård. Växtrumsplatsen har formen hämtad från gamla tiders klosterträdgårdar och med blommande, doftande växter som alla bär på en historia med anknytning till jungfru Maria och passionsberättelsen i Bibeln. På sidan om trädgårdsdesigners kan du läsa mer om Karin Berglund.

Fortsätt promenaden uppströms på samma sida ån.

Nyebron

Här låg på redan på1700-talet en bro som även då kallades Nyebron, den nya bron. Den gamla bron (Gamlebron) låg nästan på samma plats.

Åtorpsbron

Åtorpsbron väger nästan tio ton. Den är byggd i ett stycke och lyftes på plats med hjälp av en kranbil från vardera stranden.

En gång i tiden fanns flera handelsträdgårdar längs den sträcka vi går idag. Där odlades blommor, frukt och grönsaker som såldes på torgen i Göteborg. På 1960-talet försvann de en efter en och idag finns endast en kvar, Åtorps handelsträdgård, som ligger en bit upp på den norra sidan.

I området Åtorp finns en stor grosshandlarvilla kvar, uppförd av grosshandlare August Fröding. Gården hette då Åtorp, men kallas idag Frödingsgården. Den är inte synlig från ån, men går man Gamla Allén norrut, kan man inte missa den praktfulla byggnaden.

På södra sidan av ån låg en gång Spacolinfabriken. Målarmästaren Carl F. Ljungdahl startade 1902 Färg- och Ferniss Aktiebolaget i Göteborg. Ljungdahl lyckades framställa en färg som ”ej jäste eller surnade ens vid åskväder” och som kunde förvaras i flera år.

Patent söktes i både Europa och USA, och en fabrik byggdes 1910, mittemot det som idag är vårdcentral och apotek. Ljungdahls var en av de första fabrikerna för industriell tillverkning av färgprodukter i Sverige och fabriken var i drift till 1977 och här byggdes då en polisstation.

Frödingsbron

Läraren E F Edgren lät bygga den ursprungliga bron i trä, för att slippa gå omvägen upp till Wamme bro. Bron spolades bort vid en översvämning 1939, och boende i Aspenäs samlade då in pengar för att göra ett nytt brobygge. 1940 invigdes den nuvarande Frödingsbron, som har sitt namn efter grosshandlare August Fröding. Det är en betongbro i ett valv ritad av professor Granholm, känd för sina banbrytande metoder i betongteknik.

 

På den norra sidan av bron låg en gång en av Lerums äldsta gårdar Torp Södergården, brukad sedan 1000-talet. Här ligger idag Torpskolan.

På den norra sidan mellan Åtorpsbron och Frödingsbron fanns Svenssons Pinn och Näverkruks-tillverkning. 1925 sysselsatte Svenssons ett 20-tal hemarbetare som på sin fritid stod och spikade näverlådor. Ca 10 ton näver behövdes varje år för att möta efterfrågan. På 1950-talet började företaget tillverka käppar till fyrverkeriraketer. Svenssons fick förtroendet att leverera hela fyra miljoner raketkäppar till England inför Elisabeth II kröning den 2 juni 1953. 1966 lades tillverkningen ner.

Gå över Frödingsbron för att komma till Växtrumsplats Frödingslunden.

Växtrumsplats Frödingslunden

På den norra sidan om ån, alldeles intill brofästet, ligger André Strömqvists hyllning till de många handelsträdgårdar som en gång låg längs med Säveån. Med en vårblommande krikonlund, och ett vackert förfallet växthus som skyddas av den lilla lunden intill, ger platsen vila får både kropp och själ. På sidan om trädgårdsdesigners kan du läsa mer om André Strömqvist

Gå tillbaka över Frödingsbron och fortsätt uppströms.

Häradsbron

Häradsbron stod klar 1958 och tog då över biltrafiken från nästa bro, Wamme bro. Häradsbron har fått sitt namn efter en av Lerums äldsta vägar: Häradsvägen.

På den södra sidan, intill Häradsbron ligger Tingshuset. Det allra första tingshuset uppfördes på 1600-talet mittemot kyrkan. På 1880-talet var det så fallfärdigt att man måste bygga ett nytt, och 1892 stod det klart, ritat av Viktor Adler. Här hölls ting fram till 1928 då tinget flyttades till Alingsås.

Tingshuset användes efter det till bland annat kommunalhus, läkarmottagning och arbetsförmedling. En av arbetsförmedlarna var skådespelaren och komikern Sten-Åke Cederhök. Enligt vad som sägs lär han dock inte ha varit någon munter herre på den tiden.

På den södra sidan, en liten bit bort ligger Bagges torg, uppkallat efter en av ägarna på Aspenäs herrgård. Han donerade mark i centrala Lerum för byggandet av en skola. Numera finns här kommunhus, torg, bostäder, butiker och restauranger.

På södra sidan om ån, bakom det blå huset strax innan Wamme bro, fanns ett bryggeri i slutet av 1800-talet. Vattnet till svagdrickan hinkades direkt upp ur Säveån.

Det är inte bara fisk och fågel som trivs i Säveån. På senare tid har vi kunnat se bäver, gnagmärken och avgnagda träd längs vattnet mitt i centrala Lerum, också här vid Häradsbron. På åns botten finns också många värdefulla smådjur. Bland dem flera ovanliga sländlarver som lever i bottengruset under ett år innan de kläcks.

Flödet i Säveån genom Lerum påverkas av hur hög vattennivån är i Mjörn. Vid högt vattenstånd i Mjörn tappas mer vatten ut i Säveån vid kraftverket Solveden i Norsesund, och i Floda, Hillefors och Hedefors.

Fortsätt uppströms på samma sida ån, längs med Brobacken. På vänster sida, efter Sparbankens lokaler ligger Växtrumsplats Brobackenslänten

Växtrumsplats Brobacken

Raka rader av blandade sallatssorter på Brobackenslänten

900 sallatsplantor tar plats i den stora rundeln våren 2015. Snörräta rader!

Brobackenslänten är en vacker sluttning mot Säveån, mellan dåvarande Britta-gården och en gammal smedja. Hanna Karlsson drev sitt pensionat i Brittagården fram till mitten av 1930-talet och här har många gäster ätit och sovit gott. Färskt frukostbröd fick de tack vare Hannas bror, som hade bageri i huset intill.

Simon Irvine och hans arbetslag anlade 2015 en helt igenom ekologisk köksträdgård där Hanna förr serverade handelsresande god och näringsrik mat. 2017 anlägger vi en perennträdgård på samma plats, också den designad av Simon Irvine.

På skylten uppe vid Brobacken finns mer information, och på sidan om trädgårdsdesigners kan du läsa mer om Simon Irvine.

Fortsätt rakt fram längs Brobacken.

Växtrumsplats Snödroppslunden

Vid Wamme Brofäste (där Brobacken tar slut, innanför rhododendronbuskaget) har Gerben Tjeerdsma och hans team skapat en lund med vårblommor, snödroppsträd och rara växter. Den lummiga grönskan mot ån hålls nere något men sparas för djurlivet och ger platsen en mjuk inramning. På sidan om trädgårds-designers kan du läsa mer om Gerben Tjeerdsma.

Wamme Bro

Ordet Wamme betyder buk, efter det fornnodiska ordet wamb. Här finns en sänka/en buk som använts som vadställe sedan urminnes tider. I tingsprotokoll från 1600-talet nämns Wamme bro. Den nuvarande stenvalvsbron byggdes kring år 1853 och renoverades 1993.

En bit uppströms, vid Hedefors, ligger den längsta konstgjorda vattenväg som byggts för fiskvandring i Norden. Den gör det möjligt för Säveålaxen att nå sina lekplatser igen. Den 375 meter långa vattenvägen invigdes år 2013 och är väl värd ett besök.

För den som vill veta mer om Säveåns betydelse kan vi också tipsa om ett besök på Hillefors grynkvarn, Sveriges enda vattendrivna havregrynskvarn, några kilometer uppströms.

 

Här tar turen slut, och den som vill kan fortsätta Säveåpromenaden tillbaka till utgångspunkten på Säveåns andra sida. Följ märkningen Säveålax (målad i gatan) så hittar du rätt.