Platserna

odlingsbäddaar med blommor och jordgubbar, växthusstomme med slingerväxter och sviskonträd intill

Frödingslunden

Frödingslunden är en grön, centrumnära, men ändå lite bortglömd plats längs ån. En gräsplätt med en lund i ryggen, mellan en skola och ett bostadsområde. Med en flitigt använd gångväg intill, men gräsytan många gånger lämnad ensam, oanvänd. En gång i tiden fanns flera handelsträdgårdar längs med ån. Där odlades blommor, frukt och grönsaker som såldes på torgen i Göteborg. Med Växtrum skapas nu en ny trädgård längs ån, ett utflyktsmål och träffpunkt för både nära och långväga besökare. Och den bortglömda gräsplätten får snart nytt liv.

Blomstärbädd i förgrunden, staket och röd porttal i fondenNyebrotäppan

Alldeles i närheten av sjön Aspen och med Säveåns karakteristiska lövträdsbård mot ån, ligger Nyebrotäppan. Här finns spännande träd som korkalm, ett arv från en annan tid. Hösten 2008 invigdes Nyebroparken med många lekredskap och planer för bollspel. Det blev snabbt ett populärt utflyktsmål för både barn och vuxna. Nu får den välbesökta parken ytterligare en dimension, med Nyebrotäppan som ett extra guldkorn.

Olka gröna växter i förgrunden. till vänster i bakgrunden en låg svart byggnad med högt gräs på taket. TIll höger i bakgrunden gaveln på Aluddens annex från 1800-talet. Sjön Aspen skymtar mellan demAluddengläntan

Aludden nära Säveåns utflöde i Aspen är en öppen, plan parkmiljö med många besökare. Genom att anlägga en Växtrumsplats i ett lite bortglömt hörn som vi kallar Aluddengläntan får vi ytterligare en attraktion till Aludden/Nyebroparken. Det är också fullt möjligt att flytta Växtrumsanläggningen till Aspedalen/Aspevallen när det nya bostads- och idrottområdet står klart om några år.

smal grusgång slingarsig fram mellan höga nät där pumpa och gurka växer högaBrobackenslänten

Brobackenslänten är vårt namn på en slumrande, öde tomt mitt i centrum. Den ligger precis i anslutning till Brobacken som kantas av charmiga trähus. På andra sidan tomten utgör Säveån avgränsningen. Här är en orörd oas i hjärtat av centrum som bara väntar på att upptäckas.

Vi hoppas att du kommer tillbaka många gånger under växtsäsongen för att se hur trädgårdarna sakta men säkert växer till gröna osaer och mötesplatser.