Partners

Att knyta samarbete med intressanta företag är en viktig del i Växtrum. Flera företag deltar i utvecklingen av Växtrum i Lerum, både ekonomiskt, i gemensamma aktiviteter för besökare och genom att utbyta idéer och erfarenheter av hållbarhetsarbete med varandra och med Lerums kommun.

Vill du bli partner till Växtrum? Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter Växtrum erbjuder för ditt företag: vaxtrumilerum@lerum.se

Här kan du läsa om hur våra partners tänker om sin medverkan i Växtrum

Sparbanksstiftelsen Alingsås

Aludden Prôvidore

Ica Kvantum Lerum

Lokalodlat i Mångfalden för pollinerare

Lokalodlade träd och buskar står på menyn för att locka pollinerare som humlor när Växtrum skapar mångfald i centrala Lerum.

– Genom Essunga plantskola har vi fått tag i redan relativt stora träd och buskar. Det är kul att jobba med lokalodlat material och det är mycket vunnet. Då är växterna anpassade för det klimat där de ska stå, säger Anders Stålhand, Växtrumsdesigner och kreatören bakom årets Växtrum Mångfalden.

Till platsen har Essunga plantskola levererat sju träd och lika många rejäla buskar. Som namnet antyder är den biologiska mångfalden i fokus på Anders Stålhands plats. Den ska vara spännande och inspirerande för mänskliga besökare. Men ska också kunna vara hem och restaurang för ett antal mindre kryp och flygfän. Att vissa insekter är på tillbakagång i naturen och att viktiga pollinerare som bin och humlor är hotade är en hett debatterad miljö- och samhällsekonomisk fråga. Att ha växter som ger bin och humlor mat och energi kan förhoppningsvis vara en hjälp på vägen när deras naturliga matmarker krymper.

Bland träden och buskarna i Mångfalden finns rödbladig lönn, klotpil, flikbladig al, korstörne och katalpa, ungersk syren och fjärilsbuske,

– Det är träd och buskar som på olika sätt ger färgprakt, är vackra och som lockar både fjärilar och andra pollinerare, säger Anders Stålhand.
—————————————————————————————————

Sparbanksstiftelsen Alingsås – huvudpartner till Växtrum

Sparbanken Alingsås logotype

Sparbanksstiftelsen Alingsås arbetar på olika sätt för att främja samhällsutveckling i de kommuner där banken har kontor. Med sikte på att bli ett profilerande evenemang i Lerum, som engagerar många, passar Växtrum väl in bland Sparbanksstiftelsens satsningar.

– Det är tydligt att det är sådant här vi ska sponsra. Vi ska jobba med mötesplatser där människor faktiskt träffas. Vi sitter mycket bakom skärmar och surfplattor idag. Det här kan göra att folk faktiskt möter varandra. Det här bygger också Lerums och vårt eget varumärke, säger Ragnar Udin, ordförande i styrelsen för Sparbanksstiftelsen Alingsås.

Projekt som stimulerar utbildning, boende och sysselsättning bland ungdomar, mötesplatser och infrastruktur är samhällsutveckling som Sparbanksstiftelsen kan gå in i. Växtrum med sina många delar fyller flera kriterier. Tillsammans skapar trädgårdsintresserade invånare platser som alla kan träffas och njuta av. En annan del av Växtrum är Väx upp. Det är ungdomarnas arena. Där får de chansen att visa hållbarhet på sitt alldeles eget sätt.

– Det är viktigt för varje kommun att ha mötesplatser och ha eldsjälar som driver evenemang.

Med 25 år som VD för Sparbanken Alingsås och ett drygt decenniums arbete med sponsring har Ragnar Udin stor erfarenhet av att hitta och ta del av spännande projekt i stiftelsens anda. Han är ofta ute och träffar folk och lyssnar av i de fyra kommuner som ingår i deras område, Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda.

– Man kan inte ha ett bättre jobb. Det är roligt att kunna använda pengarna i Lerum. Det är ett spännande evenemang och Lerum ligger bra till med sjöar, E20 och närheten till Göteborg. Blir det här bra, blir det ett sätt att bygga varumärke, säger Ragnar Udin.

 

HSB,Skanska, Wallenstam- huvudpartner till Växtrum

De tre bostadsbolagen HSB, Skanska och Wallenstam arbetar för att skapa hållbart boende. Att det finns platser för människor att mötas är en viktig del i att skapa attraktiva bostadsområden. Bostadbolagen går in som huvudpartner i Växtrum 2018. Lerums kommun planerar tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam för ett nytt bostadsområde vid Aspen strand.

Aludden Prôvidore, partner

Aluddens logotype
Sedan 2006 har Fredrik Säfwenberg drivit restaurang Aludden, vackert belägen vid sjön Aspen i Lerum. En lokal oas med hållbarhet på menyn. Han såg snabbt flera beröringspunkter mellan sin egen verksamhet och Växtrum, miljöfokuset inte minst, och med en av tävlingsytorna alldeles inpå knuten.

– Växtrum är ett väldigt bra projekt och initiativ, som går hand i hand med kommunens miljövision. Det är en väldigt bra målsättning som ligger i tiden. Det kan sätta Lerum på kartan, locka folk och en kommun som Lerum mår bra av att det kommer in nya människor. Kommunen pekar ut färdriktningen och sedan är det upp till oss att prestera därefter. Visionen, och Växtrum som en del i det, är bra för Lerum.

För Fredrik handlar hållbarhet bland annat om inköpsval, som att handla ekologiskt och nära så långt det är möjligt. Men också att ta tillvara det som köps in. Han kör samma filosofi i restaurangen som i det egna hemmet.

– Vi utgår från en kocks ögon och en kock vill inte stå med kylskåp fyllda med mat. Vi tänker på att allt vi köper in ska användas.

Hållbarhetstanken har vuxit, intresset och den ekologiska marknaden har exploderat på relativt kort tid. Restauranggästerna idag är pålästa.

– Man vill att det som stoppas i magen ska vara bra. Jag vill att folk ska kunna få information om ursprunget till det de stoppar i sig. Att man ursprungsdeklarerar och talar om hur stor del som är kravmärkt eller ekologiskt.

Fredrik ser hela tiden nya utvecklingsmöjligheter i sin verksamhet och med Växtrum väcktes nya idéer.

– Jag vill kunna göra något folkligt som går hand i hand med Växtrum. Jag hoppas att vi kan bli en knutpunkt de kvällar under evenemanget som vi deltar. Jag hoppas också att många kommer utifrån till Lerum och får se allt som finns här. För det är väldigt vacker, med mycket natur och bad. Och så hoppas jag på bra väder. Det är viktigt för oss.

Ica Kvantum Lerum, partner

Icas logotype

 

 

 

Owe Krook driver Ica Kvantum i Lerum och har en växande blomstermarknad i sin butik. Tillsammans med sin leverantör av växter Blomab går han in i Växtrum.

– Det är ett väldigt trevligt initiativ från kommunen och då vill vi gärna vara med och kunna bidra, med bland annat växtmaterial.

Till stor del är växterna lokalt odlade. Owe arbetar hela tiden för att hitta lokala leverantörer så långt det är möjligt. För att det ska vara görligt har de en egen definition av begreppet.

– De ska finnas inom en tio mils radie härifrån. Då fraktas varorna inte i mer än en timme på lastbil. Det är vad vi kallar lokalt.

Kundernas allt större miljömedvetenhet och kunskaper om sambandet mellan kost och hälsa gör att ekologiska produkter efterfrågas i allt högre utsträckning. Butiken har nu över 700 artiklar som är ekologiska. Efterfrågan är så stor att det är ofta är tillgången som är flaskhalsen. Störst andel som säljs ekologiskt är bananer.

– Vi säljer mer kilo ekologiska bananer än konventionellt odlade bananer idag. Mjölk, kaffe och choklad är andra varor där många väljer det ekologiska alternativet.

I snart 20 år har Owe varit med och drivit butiken i Hulan. Den har stadigt vuxit och trädgårdsdelen är ett av de senaste tillskotten. En utveckling som slagit väl ut. En majoritet av hushållen i Lerums kommun bor i villa eller radhus och intresset för trädgård en trend som håller i sig. Owe, som själv har ett driv att utveckla saker, ser fram emot evenemanget Växtrum.

– Att skapa ett naturligt gångstråk längs vår å genom Lerum, som mynnar i Aspen och kunna göra det till ett utflyktsmål skulle vara fantastiskt. Gärna kopplat till vackra blomsterarrangemang. Det är kul att vara med och bidra när det händer något i kommunen.

Ernst Rosén

Ernst Rosén logotype

Miljö och hållbarhet är en självklarhet i arbetet hos familjeföretaget Ernst Rosén. Med fastigheter och arbetsplatser i Lerum var valet lätt att satsa i Växtrum som bärare av kommunens miljövision.

– Lerums kommun har ett miljötänk som vi står bakom. Vi känner att Växtrum kan vara en injektion som får fler att få upp ögonen för det arbetet och då är vi gärna med, säger Johan Rosén.

Som fastighetsbolag arbetar de på alla nivåer för bättre miljö. Det handlar bland annat om sortering av avfall, anpassning av belysning och val av bilar som företaget använder. Ett arbeta som går i linje med Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun. Nääs fabriker är kanske en av de mer spektakulära byggnaderna i Roséns bestånd. Ett kulturarv att bevara och samtidigt anpassa för en mer hållbar framtid. Växtrum som en del i kommunens miljövision kan väcka engagemang hos fler.

– Jag hoppas att det blir ett evenemang som får leva vidare år för år, att kommunen och invånarna får något fint genom att man genomför det här. Det är en trevlig satsning i Lerums kommun, säger Johan Rosén.

Ernst Rosén var partner 2015, 2016 och 2017.