Gratis guidning i Lerums unika trädgårdar

Gå promenaden mellan platserna själv eller följ med på en av våra gratis guideturer. Hälften av guideturerna går runt platserna kring Aludden och hälften går runt de fem platserna i centrala Lerum. Vill du gå hela promenaden och se alla platserna själv är promenaden 3,6 km lång. Välkomna till Anders, Cecilias, Simons, Karins, Gunnels, Peters, Monas, Gerbens, Andrés och Hannus Växtrum i Lerum.

Tider för Växtrums guidade turer

9 juli – klockan 18, samling Aludden
23 juli – klockan 18, samling Bagges torg, Lerums centrum
6 augusti – klockan 18, samling Aludden
18 augusti – klockan 11, samling Bagges torg, Lerums centrum

Samlingsplatser

Aludden: 
Växtrums trädgårdsmästare Karin Hvit möter upp vid restaurang Aludden, Aspenäsvägen 12.
Fokus på denna guidning är de fem växtrumsplatserna som ligger runt Aludden.

Bagges torg, Lerums centrum:
Växtrums trädgårdsmästare Karin Hvit möter upp på torget.
Fokus på denna guidning är de fem växtrumsplatserna som ligger runt centrum.