Evenemanget

Ett nytt Växtrumsår är igång med Karin Berglund och André Strömqvist som inspirerande trädgårdsskapare.

Under våren kommer Växtrumsplatserna Frödingslunden och Nyebrotäppan förvandlas från att vara osedda grönytor, till sköna, gröna mötesplatser alldeles i centrala Lerum. Växtrumsplatserna kommer att vara intressanta besöksmål under hela växtsäsongen.

Programpunkter 2016

Program för evenemangsperioden kommer under våren, men redan nu kan du notera några datum:

28 maj – Invigning på Aludden

29 maj – Familjedag i Nyebroparken med massor av aktiviteter för barn och deras föräldrar

30 maj – Trädgårdsmästarens anteckningar – en odlares framgångar och misslyckanden. Föreläsning med årets Växtrumsdesigner André Strömqvist

31 maj – jordskola med Niklas Vestin från Rölunda gård, lär dig hur du skapar bästa jorden för dina växter

31 maj – plantswap. Fick du för många småplantor av din frösådd? Byt med någon annan!

1 juni – Lyssna på en bok. Högläsning för vuxna med Lerums bibliotek. Utomhus, ta med picnic och filt

8 juni – Det var en gång en trädgård. Föreläsning med Karin Berglund, årets Växtrumsdesigner

9 juni – Kvällsföreläsning om stadsodling med Johannes Wätterbäck

Juni, juli och augusti – kostnadsfria visningar av Växtrums trädgårdar med trädgårdsmästare Karin Hvit

21 augusti – Vi spanar efter fladdermöss och insekter längs Säveån tillsammans med Naturskyddsföreningen i Lerum

11 september – Skapa en vacker höst- och vinterträdgård. Föreläsning och praktiska tips med trädgårdsmästare Karin Hvit

Mer information kommer under våren!